تبلیغات
تیم مطالعاتی پژوهشی فرزندان چمران - دومین کنگره سالیانه دانشجویی کاربرد بهینه تکنیک ها و روش های تصویربرداری پزشکی در تشخیص و درمان موثر

دومین کنگره سالیانه دانشجویی کاربرد بهینه تکنیک ها و روش های تصویربرداری پزشکی در تشخیص و درمان موثر

موضوع: تصویربرداری پزشکی: دانشی پویا از تحقیقات پایه تا کاربردهای بالینی
برگزارکننده: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: 5 الی 6 اسفند 1394
ارسال خلاصه مقالات: 5 بهمن 1394
مکان برگزاری: تهران، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   

 سایت همایش

 

 

موضوع: روش تحقیق،
[ پنجشنبه 21 آبان 1394 ] [ 08:10 ب.ظ ] [ درویش ]